Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)» , 22 червня 2016 року, м. Харків

22 червня 2016 року відбулась Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)» у приміщенні НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ.

В процесі конференції обговорювалися актуальні проблеми конституційного розвитку, державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, проблематики конституційного процесу, удосконалення правових основ діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі конституційної реформи, питання розподілу та реалізації повноважень, форм безпосередньої демократії на загальнодержавному та місцевому рівні, імплементації європейських стандартів та інші.