Науково-практична конференція: «Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України»

28 жовтня 2010 року Інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України спільно з Національною академією правових наук України, Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку  НАПрН України та Національною юридичною Академією України імені Ярослава Мудрого була організована і проведена науково-практична конференція: «Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України».

В процесі роботи конференції предметом обговорення стало широке коло актуальних проблем удосконалення вітчизняного інноваційного законодавства.

У ході конференції було обговорено низку наступних актуальних питань:

 • Ринок інноваційних продуктів та моделювання його системного правового забезпечення;
 • Проблеми запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;
 • Кодифікація інноваційного законодавства України: підстави, мета та способи;
 • Господарсько-правове забезпечення функціонування спеціальних режимів інноваційної діяльності;
 • Концептуальні засади кодифікації інноваційного законодавства України;
 • Характеристика законодавства про інноваційний розвиток АПК України;
 • Критерії технологічності інноваційних пріоритетів;
 • Господарсько-правові аспекти реалізації принципу пріоритетності національного використання технологій;
 • Порівняльно-правовий аналіз системи формування пріоритетних напрямків інноваційного розвитку;
 • Страхування інноваційних ризиків;
 • Актуальні питання науково-технічного та інноваційного співробітництва України з ЄС;
 • Правовий механізм трансферу технологій, які були розроблені у сфері оборонно-промислового комплексу.

 

            За результатами роботи конференції видано: Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України: матеріали наук.-практ., конф, м. Харків, 28 жовт. 2010 р. / редкол.:  Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010.