Науково-практична конференція «Актуальні проблеми державного, регіонального та муніципального управління в контексті модернізації української державності»

16 жовтня 2014 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, Національна академія правових наук України та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого провели науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми державного, регіонального та муніципального управління в контексті модернізації української державності».

В процесі конференції відбулося обговорення актуальних проблем державного, регіонального та муніципального управління в Україні, зокрема проблематики удосконалення правових основ діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі, питань розподілу та реалізації повноважень, форм безпосередньої демократії на загальнодержавному та місцевому рівні, тощо.

У процесі обговорення запропоновано:

– спрямувати зусилля на наукове опрацювання засад організації державного управління в контексті його наближення до сучасних демократичних стандартів;

– визначити чіткі концептуальні засади муніципального управління,  забезпечити реалізацію конституційно-правової реформи щодо удосконалення місцевого самоврядування в Україні;

– привести національне законодавство про місцеве самоврядування у відповідність з нормами Європейської хартії місцевого самоврядування та іншими міжнародно-правовими стандартами;

– забезпечити конституційно-правові засади формування та функціонування повноцінної системи самоврядування на регіональному рівні;

– надати можливість обласним і районним радам, як органам регіонального самоврядування, утворювати власні виконавчі органи;

– переглянути систему первинних суб’єктів територіального самоврядування в Україні, доповнивши її територіальними спільнотами району, області;

– покращити діяльність постійних комісій місцевих рад як основних робочих структур цих органів, їх взаємодію з підприємствами, організаціями та установами, впроваджувати комплексне планування діяльності комісій, особливо у контрольній сфері з метою попередження фактів надлишкових перевірок ними підконтрольних об’єктів;

– оновити систему адміністративно-територіального устрою шляхом вирішення на законодавчому рівні питання про механізм об’єднання територіальних громад;

– створити нормативно-правову базу для подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні шляхом внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», розробки та прийняття законів України «Про територіальній устрій України», «Про комунальну власність», «Про місцеві податки і збори», «Про комунальний кредит і цінні папери» та інших законів; активізувати роботу над проектом муніципального кодексу;

– нормативно-правовими та організаційними заходами сприяти підвищенню ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого значення;

– сприяти подальшому розвитку форм безпосередньої демократії на місцях (місцевий референдум, місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання та ін.);

– запровадити дієвий громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

– визначити чіткі підстави і механізми реалізації муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою;

– посилити роль асоціацій місцевого самоврядування при прийнятті нормативно-правових актів загальнодержавного характеру, шляхом закріплення їх обов’язкової участі при підготовці таких актів;

– забезпечити самостійну та достатню матеріально-фінансову основу організації та діяльності органів регіонального самоврядування.

 

За результатами роботи конференції видано: Актуальні проблеми державного, регіонального та муніципального управління в контексті модернізації української державності: зб. наук. статей за матеріалами наук.-практ. конф., м. Харків, 16 жовтня. 2014 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, І. І. Бодрова. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2014. – 90 с.