Науково-практична конференція: «Правова система України: проблеми і тенденції розвитку»

03 червня 2010 року Інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України спільно з Національною академією правових наук України та Національною юридичною Академією України імені Ярослава Мудрого була організована і проведена Науково-практична конференція: «Правова система України: проблеми і тенденції розвитку».

В процесі роботи конференції предметом обговорення стали актуальні проблеми правової системи України, її особливості та структура, чинники формування і розвитку, співвідношення із іншими правовими системами світу. Особливу увагу приділено проблемам розвитку вітчизняної правової системи з урахуванням процесів адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, його гармонізації із нормативними документами Ради Європи, ОБСЄ, СНД, інших міжнародних організацій.

У ході конференції було обговорено низку наступних актуальних питань:

 • Національні правові системи: особливості та перспективи розвитку в контексті глобалізації;
 • Види правових систем у сучасному світі;
 • Правова система України в типології правових систем;
 • Структура правової системи суспільства;
 • Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом правової системи;
 • Деякі проблеми гармонізації європейського і національного права;
 • Юридичні колізії. Причини існування в правовій системі. Шляхи її подолання;
 • Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України;
 • Базові цінності конституційного ладу України та їх вплив на національну систему права;
 • Правова культура як інтегральна характеристика розвитку правової системи;
 • Роль і місце інтерпретаційних актів в системі правових актів України;

 

            За результатами роботи конференції було видано: Правова система України: проблеми і тенденції розвитку: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 03 червня 2010 р. – Харків. 2010.