Науково – практична конференція «Принципи фінансового права»

19 – 20 квітня 2012 року Інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України спільно з Національним Університетом «Юридична Академія ім. Ярослава Мудрого» була проведена науково – практична конференція «Принципи фінансового права».

В процесі роботи конференції предметом обговорення стали наступні актуальні проблеми:

– актуальні питання співвідношення загальногалузевих та спеціальногалузевих принципів фінансового права;

– юридичні аспекти трансформації фінансово-правових принципів в умовах розвитку міждержавних відносин;

– правові проблеми нормативного закріплення принципів фінансового права;

– реалізація норм – принципів в різних підгалузях та інститутах фінансового права;

– окремі аспекти, які пов’язані з обігом публічних грошових коштів;

– особливості будування системи фінансового права і формування фінансового законодавства;

– фундаментальні проблеми бюджетного та податкового права;

– правове регулювання державних видатків;

– визначення тенденцій розвитку фінансово – правової науки.

 

Учасники науково-практичної конференції «Принципи фінансового права», розглянувши сучасні тенденції й закономірності розвитку фінансового права рекомендували:

– розробити найбільш ефективні засоби реалізації принципів фінансового права;

– сформувати концептуальні засади для забезпечення виконання найбільш важливих механізмів забезпечення законних прав та інтересів усіх учасників фінансових правовідносин;

– рекомендувати розширення застосовування фінансово-правових норм на практиці;

– виявити коло питань, які недостатньо врегульовані фінансовим законодавством України та інших держав;

– визначити напрямки удосконалення діючого фінансового законодавства, узгодження окремих його інститутів.

 

За результатами роботи конференції було видано: Принципы финансового права : материалы междунар. науч-практ. конф., Харьков, 19-20 апр. 2012 г. / редкол.: В. Я. Таций, Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова и др. – Харьков : Право, 2012.