Науково-практична конференція «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам»

27-28 листопада 2014 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування та Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України провели науково-практичну конференцію «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам».

Основними тематичними напрямами роботи конференції стали наступні блоки проблем:

  • інноваційні освітні технології в процесі підготовки управлінських кадрів – кращі практики;
  • вимоги до фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань «Державне управління»;
  • розвиток магістерських програм на основі компетентнісного підходу;
  • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: нові вимоги та виклики.

В межах заходу були проведені також:

– круглий стіл «Розвиток відповідальності та лідерства в системі підготовки керівних кадрів країни»;

– круглий стіл «Актуальні питання мовної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»;

– презентація навчальної дисципліни «Прогнозування розвитку територій», розробленої відповідно до змісту навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей та міст України»;

– обговорення підсумків стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.