Науково-практичний семінар з обговорення проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони

11 вересня 2013 року, у м. Харкові, Інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України спільно з Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» був проведений Науково-практичний семінар з обговорення проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони.

         В процесі проведення семінару предметом обговорення стало широке коло питань, пов’язаних з можливостями укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, обговоренням проекту вказаної Угоди, тощо.

 

            За результатами науково-практичного семінару опубліковано: «Аналітичний огляд проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони» // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: Ю.Г. Барабаш та ін. – Х.: Право 2013. – Вип. 26. – С. 294-300.