ІІ Міжнародний форум з практики Європейського Суду з прав людини

У період з 29 листопада по 1 грудня 2013 року у м. Львів Інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України на базі  Львівської лабораторії прав людини і громадянина, спільно з Національною академією правових наук України, координатором проектів ОБСЄ в Україні, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України та Львівським відділенням Асоціації правників України було проведено ІІ Міжнародний форум з практики Європейського Суду з прав людини.

В ході роботи форуму було обговорено цілу низку актуальних блоків питань:

– права людини та конституційні права;

– критерії прийнятності індивідуальних звернень згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

– застосування практики Європейського Суду з прав людини як джерела права: теоретична модель;

– застосування практики Європейського суду з прав людини як джерела права при розгляді адміністративних спорів;

– концепція позитивних обов’язків держави щодо основоположних прав людини у практиці Європейського суду з прав людини та судів України;

– Європейська конвенція з прав людини: практичний вказівник щодо застосування;

– критерії прийнятності індивідуальних звернень згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

– проблема якості закону у практиці Європейського суду з прав людини;

– рішення Європейського суду з прав людини як засіб подолання структурних проблем правової системи (за матеріалами пілотних рішень);

– виконання рішень Європейського суду з прав людини в на території країн: теорія та практика;

– Європейська конвенція з прав людини: практичний вказівник щодо застосування;

– право на справедливий судовий розгляд: огляд практики Європейського суду з прав людини щодо України;

– юрисдикція щодо прав людини: роль судді в умовах конституційної демократії;

– вимоги статей 6 і 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до кримінального провадження (з практики Європейського суду з прав людини);

– практика застосування рішень Європейського суду з прав людини у цивільному, адміністративному та господарському судових процесах в Україні.

 

За результатами роботи форуму видано: ІІ Міжнародний форум з практики Європейського Суду з прав людини : матеріали (м. Львів, 29 листопада – 1 грудня 2013 року). – Львів: Галицький друкар, 2013. – 224 с.