IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина», 26 травня 2016 року, м. Харків

26 травня 2016 року відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина», співорганізаторами якої виступили НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування та Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тематичні напрямки конференції:

  1. Права і свободи людини в аспекті становлення українського конституціоналізму;
  2. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини;
  3. Роль інститутів громадянського суспільства в забезпеченні прав людини і громадянина: філософсько-правовий вимір;
  4. Органи публічної влади у механізмі реалізації прав і свобод людини в Україні.

 

Учасники конференції підкреслили, що розвиток українського суспільства і держави на сучасному етапі має трансформаційний характер, для якого є характерним прагнення зміцнення підвалин громадянського суспільства та забезпечення реалізації прав людини. З огляду на це посилюється актуальність наукових досліджень прав людини як фундаментальної цінності громадянського суспільства, їх реалізації, правової активності носіїв прав, діяльності держави щодо забезпечення прав людини.

З огляду на останні події, що відбуваються в Україні та світі, учасники конференції порушили актуальні питання стосовно прав і свобод людини в аспекті становлення українського конституціоналізму, міжнародно-правових механізмів та зарубіжного досвіду захисту прав людини, ролі інститутів громадянського суспільства та органів публічної влади в забезпеченні прав людини і громадянина й механізмів їх реалізації в Україні. Науково-практичний захід спрямований сприяти координації теоретичної та практичної складових правової дійсності з питань гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина.