V Всеукраїнський «круглий стіл» «Антропологія права: філософський та юридичний вимір (стан, проблеми, перспективи)»

3-4 грудня 2010 р. у м. Львові Львівською лабораторією прав людини та громадянина Інституту, спільно з юридичним факультетом ЛНУ ім. І.Франка було організовано і проведено V Всеукраїнський «круглий стіл» «Антропологія права: філософський та юридичний вимір (стан, проблеми, перспективи)».

В процесі «круглого столу» було приділено увагу широкому колу проблем:

 • Антропологія права в системі юридичних наук;
 • Методологія антропології права;
 • Правова акультурація як проблема антропології права;
 • Антропологічні аспекти співіснування природного та легістського праворозуміння;
 • Антропологічні колізії в філософії права;
 • Права людини: спроба соціально-антропологічного аналізу;
 • Вплив біологічного детермінізму на праворозуміння в філософсько-правовому дискурсі;
 • Потенціал антропології права у розумінні прав людини;
 • Натуралістичний метод римських юристів: філософсько-антропологічний та юридико-прикладний аспекти;
 • Універсальна концепція прав людини: загальнотеоретична характеристика;
 • Людська гідність у праві: проблеми філософії;
 • Цінність прав людини у світлі універсальності їх концепцій;
 • Злочин і право: антропологічні засади;
 • Правова заборона як вираз антропної особливості права;
 • Природне право та правові традиції українського народу: до питання про емпіричну основу теоретико-правової юриспруденції;
 • Пізнання антропних властивостей права як умова підтримання відкритості суспільства;
 • Біотичні стандарти регулювання відносин за участю пацієнтів як складова європейської антропологічної доктрини;
 • Антропологічні аспекти принципу рівноправності чоловіків та жінок;
 • Використання антрополого-правових методів у кримінологічній експертизі;
 • Свобода совісті: пошук образу людини;
 • Особистість у правовідносинах: персоналістична характеристика;
 • Право як інформація: антропологічний аспект;
 • Право і економіка крізь призму антропологічного підходу;
 • Свобода віросповідання людини в ліберальній антропоцентричній системі цінностей Європейського Співтовариства;