Законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (реєстр. № 2217а) включений Парламентом до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання

31.08

Законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (реєстр. № 2217а) включений Парламентом до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та направлений до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України. ВідповіднуПостановупро це за № 622-VIII прийняла Верховна Рада України 16 липня.

Попередньо за дорученням Голови Верховної Ради України законопроект був розглянутий на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. За результатами розгляду Комітет дійшов висновку, що прийняття вказаного законопроекту не потребує викликаного системною єдністю норм Конституції України одночасного внесення змін до Розділу І “Загальні засади”, Розділу ІІІ “Вибори. Референдум” і Розділу ХІІІ “Внесення змін до Конституції України”. Законопроекти про внесення змін до статей 85, 92, 106, 118, 119, 121, 132, 133, 140-144, 150, а також Перехідних положень Конституції України Верховною Радою України восьмого скликання не розглядалися. Верховна Рада України восьмого скликання протягом строку своїх повноважень не змінювала положень цих статей (частин) Основного Закону України. У ньому відсутні положення, які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях Конституційного Суду України визнавалися такими, що скасовують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Комітет також визнав, що положення законопроекту відповідають вимогам статей 157, 158 Основного Закону України і не потребуватимуть подальшого доопрацювання, а прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції України не призведе до порушення міжнародних зобов’язань України.

За результатами розгляду законопроекту Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді України поданий Президентом України як невідкладний проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.