Проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Правові засади організації та здійснення публічної влади»

З  23 по 30 квітня 2018 року Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України спільно з  Хмельницьким університетом управління та права було проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Правові засади організації та здійснення публічної влади»

Метою заходу було об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні теоретичних та практичних проблем публічної влади, а також вироблення рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює порядок організації та здійснення публічної влади в Україні.

Конференція проводилась по таких основних тематичних напрямках:

  1. Конституційно-правові засади організації та здійснення публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід.
  2. Проблеми та перспективи реформування територіальної організації публічної влади в Україні.
  3. Адміністративно-правові засади організації та здійснення публічної влади.
  4. Фінансово-правові аспекти організації та здійснення публічної влади.
  5. Місце і роль інформаційного права в діяльності органів публічної влади.

У конференції взяли участь провідні наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і наукових установ, аспіранти, докторанти, практичні працівники тощо. За результатами її проведення видано Програму та Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади».