До організаційної структури НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування включено Навчально-наукову лабораторію дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності

Завідувач лабораторії Наливайко Лариса Романівна

Завідувач лабораторії Наливайко Лариса Романівна

Започаткування Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності відбулось на основі відповідної Постанови Президії Національної академії правових наук України № 102/12 від 16 березня 2017 року.

Навчально-наукова лабораторія підпорядкована Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України та Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ.

Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем реалізації політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Завідувачем лабораторії призначено доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Наливайко Ларису Романівну. До складу Лабораторії увійшли науковці і практичні фахівці, які вивчають різні аспекти забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Лабораторією проводяться дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності на монографічному рівні. Крім того, із зазначеної проблематики, співробітники Лабораторії готують фахові наукові статті та здійснюють підготовку студентів юридичного факультету до конкурсів наукових робіт.

З моменту створення Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності налагоджена співпраця з Представництвом Фонду народонаселення ООН, Управлінням Верховного Комісара ООН з прав людини, Проектом Ради Європи «Посилення захисту прав людини, внутрішньо переміщених осіб», Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Дніпропетровською обласною радою, Головним управлінням національної поліції у Дніпропетровській області, Центрами надання безоплатної правової допомоги і громадськими організаціями та ін. Організовано і проведено понад 30 науково-практичних заходів, присвячених реалізації гендерних підходів у місцевих та регіональних програмах, протидії насильству в сім’ї, гендерним аспектам євроінтеграції, правам жінок на гідну працю, гендерній рівності та недискримінації в освітній сфері, роботі з ВПО та громадянами, які постраждали від гендерно-обумовленого насильства, міжвідомчому реагуванню на гендерно-обумовлене насильство у контексті надання допомоги постраждалим від конфлікту на Сході України, зміцненню міжвідомчого реагування на гендерно-обумовлене насильство в Україні та ін.