У структурі НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування створено Навчально-наукову лабораторію дослідження проблем службового права

Завідувач Лабораторії Коломоєць Тетяна Олександрівна

Завідувач Лабораторії Коломоєць Тетяна Олександрівна

Започаткування Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права відбулось на основі відповідної Постанови Президії Національної академії правових наук України від 03 липня 2017 року.

Навчально-наукова лабораторія підпорядкована Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України та Запорізькому національному університету.

Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем службового права; розробка проектів нормативно-правових актів та пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства; сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес ВНЗ України, у практичну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення ефективного розвитку публічної служби.

Завідувачем лабораторії призначено доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України Коломоєць Тетяну Олександрівну.

Результатом роботи Лабораторії мають стати монографічні дослідження, наукові статті, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, навчальні посібники, пояснювальні записки, науково-правові експертні висновки щодо нормативно-правових актів та їх проектів з питань службового права.

Місцезнаходження Лабораторії – м. Запоріжжя.