19 травня 2017 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого провели науково-практичну конференцію молодих учених та аспірантів «Наука державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі модернізації української державності»

У ході конференції предметом обговорення стали актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, перспектив конституційного розвитку в Україні, зокрема проблематика удосконалення правових основ діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, форм здійснення безпосередньої демократії на загальнодержавному та місцевому рівнях, імплементація європейських стандартів у вітчизняне законодавство, питання децентралізації влади, тощо.

З урахуванням отриманих у процесі роботи конференції результатів, заплановано видання збірника «Наука державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі модернізації української державності», в якому будуть викладені тези доповідей молодих вчених та аспірантів, які взяли участь у заході.