15 березня 2019 року відбулись щорічні загальні збори Національної академії правових наук України

Було розглянуто важливі питання організації та діяльності Національної академії правових наук України, серед яких:  підбиття підсумків роботи в 2018 році, вирішення низки організаційно-кадрових питань та окреслення основних завдань на 2019 рік, затвердження академіків-секретарів відділень, вибори членів президії НАПрН України, затвердження директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса.

Роботу загальних зборів було розпочато  з нагороджень. Золотою медаллю Національної академії правових наук України нагороджено Кузнєцову Наталію Семенівну – віце-президента – керівника Київського регіонального центру НАПрН України, дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України. Дійсних членів (академіків) НАПрН України Панова Миколу Івановича та Скрипнюка Олександра Васильовича нагороджено почесними відзнаками Національної академії наук України з нагоди 100-річчя НАН України.

Зі звітною доповіддю щодо діяльності Національної академії правових наук України у 2018 році виступив президент НАПрН України Олександр Віталійович Петришин. «У сьогоднішніх складних умовах підвищується наша відповідальність за збереження та розвиток Академії, її реформування відповідно до потреб часу. Необхідно підвищити роль наукових установ академії у науковому забезпеченні конституційно-правових реформи, законотворчій діяльності Верховної Ради України, проведенні наукових експертиз проектів законів та гармонізації законодавства України з нормами Європейського Союзу», – зазначив у доповіді Олександр Віталійович.

Було затверджено Звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2018 році.