НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ

конкурсний прийом громадян України до аспірантури на 2019/2020 навчальний рік
з відривом (очна форма навчання)
та без відриву від виробництва (заочна форма навчання)
за науковою спеціальністю 081 – Право

 

Навчання здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Наукові напрями, за якими Інститут готує докторів філософії (PhD): «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»; «конституційне право; муніципальне право».

Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, іноземної мови та здійснюють презентацію науково-дослідницьких пропозицій чи досягнень («Програми вступних іспитів»).

Прийом документів до аспірантури: з 01 липня 2019 року по 09 серпня 2019 року.

Вступні випробування: з 15 серпня по 12 вересня 2019 року.

Зарахування вступників здійснюється не пізніше 30 вересня 2019 р.

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи: («Перелік документів»)

Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою:

61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 80.

Телефони для довідок: (057) 700-36-69, 700-36-67.