22 лютого 2017 року у середу відбудеться обрання членів вченої ради Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Відповідно до Статуту Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України вчена рада Інституту формується на строк повноважень директора Інституту.

Кількісний склад членів вченої ради Інституту становить не менше 19 осіб.

Три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора Інституту.

Директор Інституту, його заступник з наукової роботи і вчений секретар Інституту є членами вченої ради Інституту за посадою. До складу Вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених Інституту та керівник первинної профспілкової організації Інституту.

За поданням наукових секторів для обрання до складу вченої ради Інституту внесені наступні кандидатури наукових працівників:

Балакарєва І.М., к.ю.н., с.н.с., завідуюча сектором порівняльного конституційного та муніципального права,

Барабаш Ю.Г., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору конституційного та адміністративного права,

Баранова Л.М., к.ю.н., доц., провідний науковий співробітник сектору муніципального права та місцевого самоврядування,

Бенедик В.І., к.ю.н., с.н.с., завідуючий сектором конституційного та адміністративного права,

Битяк Ю.П., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору конституційного та адміністративного права,

Гаращук В.М., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору конституційного та адміністративного права,

Гаращук І.В., к.ю.н., завідуюча сектором муніципального права та місцевого самоврядування,

Герасіна Л.М., д.с.н., проф., головний науковий співробітник сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади,

Гончаренко В.Д., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади,

Данільян О.Г., д.ф.н., проф., завідуючий сектором теоретико-методологічних проблем організації державної влади,

Лук’янов Д.В., д.ю.н., доц., головний науковий співробітник сектору порівняльного правознавства,

Любченко П.М., д.ю.н., проф., завідуючий відділом конституційно-правових проблем державного будівництва та місцевого самоврядування,

Лялюк О.Ю., к.ю.н., доц., провідний науковий співробітник сектору порівняльного конституційного та муніципального права,

Панов М.І., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади,

Трагнюк О.Я., к.ю.н., доц., провідний науковий співробітник сектору порівняльного правознавства,

Яковюк І.В., д.ю.н., проф., завідуючий відділом проблем теорії держави та права.