14-15 листопада 2019 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “Щастя та цивілізаційний розвиток”

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩАСТЯ
СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
ЛЬВІВСЬКИЙ ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я
НДІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЛЬВІВСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ
 
Запрошуємо до участі фахівців у галузях ФІЛОСОФІЇ, ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ, МЕДИЦИНИ, БІОХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, НЕЙРОПСИХОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКИ, ПЕДАГОГІКИ, АНТРОПОЛОГІЇ.   
 
Міжнародна науково-практична конференція
ЩАСТЯ
TA
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
14  15 листопада 2019 року, м. Львів (Україна)
 
 
 
ТЕРМІН ПОДАЧІ ТЕЗ:  включно до 31 ЖОВТНЯ 2019 р.
Facebookhttps://www.facebook.com/events/2222814284506160/?event_time_id=2222814291172826&ti=cl
 
Щастя набуло надзвичайно вагомого значення у житті сучасної людини. Щастя стає об’єктом нейронаукових та психологічних досліджень. Зв’язок щастя з цінностями, мораллю, та свободою провокує складні проблеми у філософії. Щастя і людське процвітання стає справжнім критерієм економічного та соціального розвитку. Валове національне щастя та індекс щасливої планети відображають цей факт. Створення міністерств щастя та інститутів дослідження щастя у різних країнах світу ілюструє зростання суспільного та наукового зацікавлення явищем щастя.      
Конференція покликана створити українську платформу для міждисциплінарної міжнародної дискусії про щастя та привернути наукову та суспільну увагу до актуальності проблеми щастя в Україні.
 
ПОЧЕСНІ ГОСТІ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 
Dr Dan Haybron
Saint Louis University, St. Louis, USA
Department of Philosophy
 
Dr Ladislav Kováč,
Comenius University, Bratislava, Slovakia
Department of Biochemistry
 
Пропоновані теми для дискусії:
1. Філософія щастя:
·        історико-філософський аналіз;
·        евдемонізм та неоарістотелівська етика у сучасній філософії;
·        щастя в масовій культурі та субкультурах;
·        аскетизм та релігійне трактування  щастя;
·        щастя і свобода;
·        щастя та права людини.
2. Нейропсихологія щастя.
3. Позитивна психологія.
4. Щастя та здоров’я у медицині.
5. Щастя та економічний розвиток.
6. Щастя та соціально-політичний розвиток.
7. Щастя в у системі освіти.
 
РЕЄСТРАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ УЧАСТІ
ТА ПУБЛІКАЦІЯ В ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
1.     Реєстрація і вибір варіанту участі здійснюються самостійно шляхом он-лайн реєстрації за посиланням https://forms.gle/Sots526FyWQQjdvz5
2.     Організаційний внесок становить 100 грн. і здійснюється тільки за умови очної участі безпосередньо під час реєстрації у день відкриття конференції.
3.     Усі учасники, чиї тези були прийняті до друку, отримають сертифікати учасника.
4.     Збірник матеріалів буде опублікований до початку конференції.
5.     Публікація тез здійснюється із залученням коштів авторів, оплачується окремо і становить 250 грн.
6.     За умови очної участі оплата публікації тез може бути здійснена безпосередньо в день конференції разом з організаційним внеском при отриманні збірника.
1.     За умови заочної участі оплата за збірник здійснюється заздалегідь. Кошти з позначкою «За публікацію тез конференції» надсилати поштовим переказом Моравецькому Остапу Михайловичу на адресу: м. Львів-79035, вул. Городоцька, 35, кв.5; тел. 097 063 07 79Документ про оплату надсилається на електронну адресу оргкомітету разом з текстом тез доповіді. Після конференції збірник матеріалів (разом із програмою конференції та сертифікатом учасника) буде розісланий авторам на адресу відділення Нової Пошти, вказану ними у реєстраційній формі. Вартість доставки оплачує отримувач.
2.     Тези доповідей, оформлені з дотриманням вимог, надсилаються на електронну адресу philosophy.med.conference@gmail.com
3.     Кінцевий термін подачі матеріалів – 31 жовтня 2019 p.
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1.     Мова публікації – українська, англійська, польська.
2.     Обсяг – не більше 4 сторінок А4,
тобто не більше 16 000 знаків без пробілів.
 
3.     Шрифт – Times New Roman.
Розмір – 12 (без переносів).
Міжрядковий інтервал – 1.
Поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.
Формат файлу – Microsoft Word (*.doc *.docх)
Вирівнювання – за шириною сторінки.
4.     Структура тез:
1) у правому верхньому куті вказується код теми конференції, до якої належить доповідь: цифра 1, 2, 3, 4, 5 або 6;
2) наступний рядок посередині – ім’я та прізвище автора;
3) наступний рядок посередині – науковий ступінь та вчене звання автора;
4) наступний рядок посередині – інституція, заклад (повна назва, без абревіатур), до якої належить автор, та в дужках місто і країна;
5) якщо є два або більше співавторів, то уся інформація про кожного співавтора, вказана у пунктах 2, 3 і 4, вказується нижче після інформації про першого співавтора;
6) наступний рядок посередині – НАЗВА публікації (великими літерами, жирним шрифтом);
7) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифровані);
8) список використаних джерел із заголовком посередині рядка: ЛІТЕРАТУРА
5.     Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Редакція та Оргкомітет не несуть відповідальність за помилки авторів.
6.     У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей не публікуються.