2 грудня 2016 року Національною академією правових наук України оголошено конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство», стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора Інституту президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на заміщення посади директора Інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатури кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01.

Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України.

http://www.aprnu.kharkiv.org/scientific_research_institutions.html