Платні послуги

Відповідно до Статуту, поряд із проведенням комплексних фундаментальних і прикладних досліджень, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України здійснює впровадження відповідних досліджень у практику. У цьому зв’язку важливою формою діяльності Інституту є розробка науково-правових висновків з широкого кола питань організації та реалізації влади: проблематики конституційного та адміністративного права, правового регулювання функціонування місцевого самоврядування, реалізації прав і свобод людини і громадянина, земельного права, податкового права, державно-правової конфліктології, що здійснюється на підставі договорів із зацікавленими суб’єктами.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами» від 28 липня 2003 р. № 1180, 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування може надавати наступні платні послуги:

  • консультаційні послуги з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
  • проведення науково-дослідних робіт у сфері законодавства і права
  • розробка законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, концепцій
  • наукова експертиза відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку
  • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності (у т.ч. надання консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування)
  • підготовка наукових кадрів (у т.ч. прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведення для осіб, які навчалися відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами)
  • організація підвищення кваліфікації спеціалістів усіх рівнів та їх стажування
  • організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, круглих столів, виставок,  тренінгів
  • видання, розповсюдження та реалізація наукових видань, тиражування матеріалів бібліотек на носіях інформації
  • надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам

 

Звертаємо Вашу увагу на можливість використання означених форм взаємодії у Вашій практичній діяльності. Пропонуємо взаємовигідне співробітництво по застосуванню аналітичного потенціалу юридичної науки для захисту прав і ефективного вирішення проблем клієнтів.

Науковий колектив Інституту має вагомий досвід участі у законопроектній та нормотворчій діяльності (зокрема, участі у діяльності робочих груп по розробці законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, підготовки правових висновків на запити органів державної влади та органів місцевого самоврядування).

Науковці Інституту здатні на високому професійному рівні провести науковий аналіз та надати комплексну правову оцінку в ситуаціях, що характеризуються суперечливістю правового регулювання, або його відсутністю.

Результати відповідної діяльності можуть бути ефективним засобом обґрунтування позиції у суді, або при позасудовому врегулюванні конфліктів, про що свідчать численні позитивні приклади результативного використання вказаних правових висновків на практиці.

 

З питань організації співробітництва за визначеними напрямками просимо звертатись до Інституту за телефоном: (057) 700-36-69 (вчений секретар Інституту Геннадій Владиславович Чапала)