Вчена рада

Серьогіна Світлана Григорівна – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Голова вченої ради)

Бодрова Ірина Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент (Заступник голови Вченої ради)

Чапала Геннадій Владиславович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (Секретар вченої ради)

Барабаш Юрій Григорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Битяк Юрій Прокопович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Гаращук Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Герасіна Людмила Миколаївна – доктор соціологічних наук, професор

Гончаренко Володимир Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Данильян Олег Геннадійович – доктор філософських наук, професор

Колісник Віктор Павлович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Любченко Павло Миколайович – доктор юридичних наук, професор

Лялюк Олексій Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент

Панов Микола Іванович –  доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Петришин Олександр Віталійович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Трагнюк Олеся Янівна – кандидат юридичних наук, доцент

Яковюк Іван Васильович – доктор юридичних наук, професор