Вчена рада

 1. Балакарєва І.М., к.ю.н., с.н.с., завідуюча сектором порівняльного конституційного та муніципального права;
 2. Барабаш Ю.Г., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору конституційного та адміністративного права;
 3. Баранова Л.М., к.ю.н., доц., провідний науковий співробітник сектору муніципального права та місцевого самоврядування;
 4. Битяк Ю.П., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору конституційного та адміністративного права;
 5. Бодрова І.І., к.ю.н., доц., заступник директора з наукової роботи;
 6. Гаращук І.В., к.ю.н., завідуюча сектором муніципального права та місцевого самоврядування;
 7. Герасіна Л.М., д.с.н., проф., головний науковий співробітник сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади;
 8. Гончаренко В.Д., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади;
 9. Данільян О.Г., д.ф.н., проф., завідуючий сектором теоретико-методологічних проблем організації державної влади;
 10. Дашковська О. Р., д.ю.н., проф., завідуюча відділом проблем теорії держави та права;
 11. Лук’янов Д.В., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору порівняльного правознавства;
 12. Лученко Д.В., д.ю.н., проф., завідуючий науковим сектором конституційного та адміністративного права;
 13. Лялюк О.Ю., к.ю.н., доц., завідуючий науковим відділом конституційно-правових проблем державного будівництва та місцевого самоврядування;
 14. Марусенко С.В., голова первинної профспілкової організації;
 15. Панов М.І., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади;
 16. Петришин О.О., к.ю.н., вчений секретар, голова Ради молодих вчених;
 17. Серьогіна С.Г., д.ю.н., проф., директор Інституту;
 18. Трагнюк О.Я., к.ю.н., доц., провідний науковий співробітник сектору порівняльного правознавства;
 19. Яковюк І.В., д.ю.н., проф., завідуючий відділом проблем теорії держави та права.