Вчена рада

 1. Балакарєва І.М., к.ю.н., с.н.с., завідуюча сектором порівняльного конституційного та муніципального права,
 2. Барабаш Ю.Г., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору конституційного та адміністративного права,
 3. Баранова Л.М., к.ю.н., доц., провідний науковий співробітник сектору муніципального права та місцевого самоврядування,
 4. Битяк Ю.П., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору конституційного та адміністративного права,
 5. Бодрова І.І., к.ю.н., доц., заступник директора з наукової роботи,
 6. Гаращук В.М., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору конституційного та адміністративного права,
 7. Гаращук І.В., к.ю.н., завідуюча сектором муніципального права та місцевого самоврядування,
 8. Герасіна Л.М., д.с.н., проф., головний науковий співробітник сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади,
 9. Гончаренко В.Д., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади,
 10. Данільян О.Г., д.ф.н., проф., завідуючий сектором теоретико-методологічних проблем організації державної влади,
 11. Лук’янов Д.В., д.ю.н., доц., головний науковий співробітник сектору порівняльного правознавства,
 12. Любченко П.М., д.ю.н., проф., завідуючий відділом конституційно-правових проблем державного будівництва та місцевого самоврядування,
 13. Лялюк О.Ю., к.ю.н., доц., провідний науковий співробітник сектору порівняльного конституційного та муніципального права,
 14. Марусенко С.В., голова первинної профспілкової організації,
 15. Панов М.І., д.ю.н., проф., головний науковий співробітник сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади,
 16. Петришин О.О., к.ю.н., вчений секретар, голова Ради молодих вчених,
 17. Серьогіна С.Г., д.ю.н., проф., директор,
 18. Трагнюк О.Я., к.ю.н., доц., провідний науковий співробітник сектору порівняльного правознавства,
 19. Яковюк І.В., д.ю.н., проф., завідуючий відділом проблем теорії держави та права.