Сектор порівняльного конституційного та муніципального права

Принциповою орієнтацією діяльності сектору є розробка актуальних проблем системного реформування місцевого управління та його правового забезпечення, подальшої демократизації відносин органів муніципальної влади з громадянами, формування прогресивних європейських стандартів ефективної діяльності місцевого самоврядування в українському суспільстві в контексті українського та світового досвіду.

Наукові дослідження колективу сектору спрямовані на вирішення актуальних проблем законодавчої і правозастосовчої практики у сфері функціонування публічної влади, зокрема місцевого самоврядування. Переважна увага зосереджена на фундаментальних аспектах досліджень, що властиве саме академічній науковій установі.

За роки діяльності сектору його науковцями підготовлено і видано значну кількість монографічних, аналітично-довідкових і навчальних праць, виконано за дорученням державних органів кілька вагомих законопроектних робіт, ініційовано проведення багатьох науково-організаційних заходів в галузі конституційного права, державного управління, муніципального права.

Досить вагомою є участь представників сектору у законопроектній діяльності.

Важливим елементом забезпечення ґрунтовності і практичності наукових досліджень є широке вивчення та використання зарубіжного досвіду організації та діяльності органів та посадових осіб місцевого управляння. З цією метою провідні вчені сектору постійно беруть участь у творчих контактах з іноземними фахівцями в сфері досліджень під час робочих зустрічей в Україні та зарубіжних поїздок у складі груп фахівців, що формуються різними державними органами і неурядовими організаціями.

Сектор бере активну участь в організації та проведенні різноманітних наукових заходів з реформування місцевого самоврядування.

Представники сектору активно співпрацюють з вищими навчальними закладами різних рівнів, беруть участь у конференціях, круглих столах тощо.

Тематичний спектр наукових досліджень сектору завжди відзначався багатоманітністю і практичною спрямованістю.

 

Основними напрямами наукових досліджень сектора є:

 • проблеми конституційно-правових основ місцевого самоврядування в контексті світового та українського досвіду;
 • розвиток європейських інституційних засад у сфері місцевого самоврядування;
 • правове регулювання функціонування місцевої влади в Україні та світі;
 • вивчення міжнародно-правових аспектів регулювання муніципальних відносин в контексті входження України до різних міжнародних інституцій;
 • методологічні засади дослідження сучасних правових систем місцевого самоврядування;
 • теоретичні та правові проблеми організації та функціонування місцевого самоврядування в умовах конституційної реформи;
 • проблеми удосконалення правового регулювання компетенції органів місцевої влади;
 • проблеми удосконалення організації влади на місцевому рівні тощо.

 

Завідуюча сектором – к.ю.н. І. М. Балакарєва

Контактні дані:

Тел. +38 (057) 700-36-69

61002 м. Харків, вул. Чернишевська, 80

Email: local_comp@dbms.institute

 

 

Основні результати наукової діяльності сектору

 

 • Бодрова І.І., Лялюк О.Ю. Інститут муніципальної поліції в умовах децентралізації державної влади в Україні: питання визначення правового статусу та організації діяльності. – Х. : Юрайт, 2015. – 128 с. (Серія – Наукові доповіді. – Вип. 14)
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми): посіб. для підготовки до іспитів / К.О. Закоморна. – Х.: Право, 2014. – 264 с.
 • Онупрієнко А. М. Перспективи реформування місцевих органів влади: сучасні «тренди» та виклики українського сьогодення // Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Tom 2, за ред. R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński, Lwów-Olsztyn, 2016. (Міжнародна колективна монографія. Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, Факультет теології та Інституту політології Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща)).
 • Петришин О.О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз : монографія / О.О. Петришин. – Х. : Право, 2014. – 192 с.
 • Задихайло Д.Д. Кабінет Міністрів України як суб’єкт економічної системи: конституційно-правові засади. / Д.Д. Задихайло. – Х. : Юрайт, 2013. – 192 с.
 • Задихайло Д.Д. Конституційно-правові засади діяльності Уряду України в економічній сфері // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : колективна монографія / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013. – с. 254-317.
 • Задихайло Д.Д. Інноваційний розвиток як предмет компетенції Уряду України: конституційно-правовий аспект // Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : колективна монографія / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – с. 389-441.
 • Задихайло Д.Д. Повноваження Уряду України щодо регіонального розвитку та діяльності в надзвичайних умовах // Засоби та механізми господарсько-правового регулювання : колективна монографія / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – с. 192-242.
 • Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення: монографія / за ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка. – К.: НАДУ, 2011. – С. 68-79 (Євсєєв О.П. Принципи нормотворчої та нормопроектної діяльності Президента України)
 • Ткаченко Є.В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин : Монографія – Харків : Видавництво «ФІНН», 2010. – 336 с.
 • Воронова И.В. Право и правомерное поведение (соотношение в условиях развития гражданского общества) : монография / И.В. Воронова, В.И. Шепелев ; Ростовский институт защиты предпринимателя. – Ростов-на-Дону: АкадемЛит, 2011. – 250 с.
 • Євсєєв О.П. Договори та угоди в конституційному праві // Договір як універсальна правова конструкція / За ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х.: Право, 2012. – С. 359-408
 • Петришин О. Теоретико-правові засади місцевого самоврядування: Аналіз зарубіжного досвіду / М.О. Петришина, О.О. Петришин. – Х.: Оберіг, 2013. – 104 с. – (Серія «Наукові доповіді»; вип. 8).
 • Задихайло Д.Д. Функції Уряду України в економічній сфері: модернізація конституційно-правового забезпечення. / Д.Д. Задихайло. – Х. : Юрайт, 2013. – 112 с. – (Серія «Наукові доповіді»; вип. 9).