Сектор порівняльного правознавства

Пріоритетним напрямом роботи сектору є проведення комплексних теоретичних досліджень різноманітних явищ правової дійсності в порівняльно-правовому контексті. Сьогодні, порівняльно-правові дослідження разом з традиційним історичним, нормативним, соціологічним баченням права дають можливість вивчити ті явища правової дійсності, які раніше не охоплювалися проблематикою правознавства, і вийти за межі національної правової системи. Для юридичної науки, що звертається, насамперед, до національного права, використання порівняльного правознавства особливо важливе, оскільки воно допомагає встановити, як вирішується аналогічна проблема в різних державах, дає змогу розширювати юридичні дослідження, враховувати зарубіжний правовий досвід.

На базі сектору проводяться різноманітні  порівняльно-правові дослідження, в загальнотеоретичних науках: у теорії держави та права, конституційного права, також у науці державного будівництва і місцевого самоврядування. Однак, цей список не є вичерпним, вивчається також широке коло об’єктів, починаючи із загального порівняння відповідної галузі (галузей) права (законодавства) і закінчуючи співставленням окремих інститутів.

Науковцями сектору проводяться комплексні дослідження проблем уточнення та удосконалення конституційно-правового врегулювання статусу органів державної влади на етапі демократичного транзиту. У процесі розробки встановлюється, які саме чинники та передумови впливають на систему здійснення державної влади в Україні в контексті демократичних перетворень; проводиться аналіз етапів впровадження нової системи взаємодії між вищими органами державної влади; розробляються пропозиції щодо оптимальної моделі подальшої трансформації системи здійснення державної влади саме в контексті реалізації Конституції України. За результатами проведених досліджень формулюються висновки щодо перспективних напрямків удосконалення конституційно-правового статусу вищих органів державної влади та всієї системи здійснення державної влади, правового забезпечення функціонування принципів поділу влади та єдності і взаємодії влади.

 

 

Контактні дані:

 

Зав.науковим сектором  Петришин Олег Олександрович

Тел. +38 (057) 700-36-69

E-mail: comparative@dbms.institute,

61002 м. Харків, вул. Чернишевська, 80

 

 

Основні результати роботи сектору:

  • Битяк Ю. П. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія дослідження (адміністративних) правовідносин / Ю. П. Битяк // Правова доктрина України : у 5 т. – Х. : Право, 2013. − Т. 2.
  • Публічно-правова доктрина України / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, М. П. Кучерявенко та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка. – С. 161–187.
  • Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: монографія  / І. В. Яковюк. – Х.: Право, 2013. – 760 с.;
  • Саннікова М. В. Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру в системі джерел права: [Монографія] / М.В. Саннікова; наук. ред. В.П. Колісник. – Х. : «Друкарня Мадрид», 2014. – 154 с.
  • Дуюнова Т.В. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі: монографія / Т.В. Дуюнова, І.С. Яковець; за ред. проф. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2015. – 192 с.
  • Петришин О.О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз : монографія / О.О. Петришин. – Х. : Право, 2014. – 192 с.