Лабораторія європейського права

Пріоритетним завданням, поставленим перед науковою лабораторією, є дослідження змісту системної співпраці між Україною та Європейським Союзом, передбаченої Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня 2014 року, а також її впливу на модернізацію державно-правового розвитку України.

Одним із напрямків діяльності лабораторії є розробка теоретико-правової моделі національного механізму імплементації Угоди про асоціацію, яка має складатись з двох основних частин: Національної системи координації імплементації Угоди (система органів державної влади, відповідальних за імплементацію Угоди) та Національної програми імплементації Угоди.

Окрім того, здійснюється розробка концепції змісту поняття «адаптація законодавства», його сутнісних елементів та ступеня ідентичності законодавства України і норм права Європейського Союзу з метою подальшого законодавчого закріплення цього поняття.

  

Контактні дані:

Зав. лабораторією Саннікова Марина Вікторівна

Тел. +38 (057)700-36-69

E-mail: eulaw@dbms.institute

61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 80

  

Основні  результати наукових досліджень та напрацювань відображені у підготовлених монографіях та наукових посібниках:

 

  • Міжнародне енергетичне право і стійкий розвиток: навч.-метод. посіб./ М58 уклад. О.Я. Трагнюк. – Х.: Право, 2015. – 160 с.
  • Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали / За ред. М. В. Буроменського. – Х.: Право, 2015. – 328 с.
  • Господарсько-правове регулювання використання альтернативних джерел енергії: навч.-метод. посіб. / уклад. Т. М. Анакіна. – Х.: Право 2015. – 140 с.
  • Проблеми правової відповідальності : монографія / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, Л. М. Баранова та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. – Х. : Право, 2014.