Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади

Навчально-наукова лабораторія підпорядкована Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України та Хмельницькому університету управління та права.

Завідувач лабораторії – доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України Буханевич Олександр Миколайович

Місцезнаходження лабораторії – м. Хмельницький