Сектор теоретико-методологічних проблем організації державної влади

Пріоритетним напрямом роботи сектору є проведення комплексних фундаментальних наукових досліджень у сфері державного будівництва, в тому числі з проблем формування та функціонування органів державної влади в Україні.

Науково-дослідна діяльність сектору полягає також у наступному:

 • Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері державного будівництва, а також проведення наукових досліджень для державних та недержавних організацій за господарськими договорами.
 • Підготовка наукових експертних висновків для органів державної влади, а також проведення наукових досліджень на замовлення регіонів.
 • Участь у законопроектній та нормотворчій діяльності, у тому числі розробка законопроектів та інших нормативно-правових актів, проведення правової експертизи тощо.
 • Аналіз та обробка інформації про стан вирішення проблем формування та функціонування органів державної влади в Україні та інших державах.
 • Надання консультаційних послуг з питань формування та функціонування органів державної влади в Україні.
 • Участь у видавничій діяльності, а саме, публікація наукових праць (монографій, підручників, посібників, наукових статей, наукових тез тощо) у вітчизняних і закордонних виданнях.
 • Участь співробітників сектору у науково-практичних заходах: конференціях, семінарах, «круглих столах» тощо.
 • Надання відгуків на автореферати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата або доктора юридичних наук.
 • Здійснення іншої науково-дослідної роботи в межах Статуту Інституту.

 

Контактні дані:

 

Зав. науковим сектором Данильян Олег Геннадійович

Тел. +38 (057)700-36-69

E-mail: auth@dbms.institute,

61002 м. Харків, вул. Чернишевська, 80

 

Основні результати наукової роботи:

  

 • Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем : монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна. — Х. : Право, 2014. — 392 с.
 • Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and transl. by W.E. Butler. – Vol. 1: Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence / Ed. by O.V. Petryshyn. – London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015. // (Правова доктрина України : у 5 т. / За ред. В. Я. Тація, ред. та перекл. англ. видання В. Е. Батлер. – Т. 1. : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / За ред. О. В. Петришина. – Лондон: Вид-во Відлі, Сіммондз та Гілл, 2015.